Intravisum                                                                           

 

Wat beweegt ons?

Bij Intravisum zijn we ervan overtuigd dat ieder mens een behoorlijke verbetering kan bereiken in zijn of haar gezondheid; in geluk en in welbevinden. Daarop is ons streven dan ook gericht. 

We werken aan de ‘rode draad’ in het leven van onze cliënten. We maken hun patronen in dat leven inzichtelijk en daarbij maken we onze cliënten bewust van zowel die patronen als van hun eigen houding in het leven. Daardoor stellen we ze in staat om op een andere manier om te gaan met de uitdagingen in hun leven en dus andere keuzes te maken dan ze tot dat moment hebben gedaan.

We dringen snel door tot de kern. Onze resultaten boeken we daarom in enkele sessies. Daarbij maken we gebruik van Organic Coaching© of Scancoaching® bij een individueel traject. Voor trainingen van groepen of teams hebben we verschillende programma's (zowel op maat
samengesteld als ‘van de plank’).  

Intravisum: Life is change. Growth is optional. Choose wisely.